Rooswijk vindt informatiebeveiliging en privacy van persoonsgegevens belangrijk. Onze leden mogen er daarom op vertrouwen dat wij persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en op een transparante wijze verwerken. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij omgaan met persoonsgegevens die jij ons via onze online  formulieren toestuurt en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze leden opslaan en bewaren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om het contact tussen de vereniging en onze leden, of andere geĆÆnteresseerden zo laagdrempelig mogelijk te maken en houden, werken wij met diverse online formulieren, zoals ons online contactformulier, ons aanmeldformulier voor de digitale nieuwsbrief, ons aan- of afmeldformulier als lid van hsv Rooswijk, of het aanmeldformulier voor  onze speciale ledenpagina.

Voor het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief wordt alleen jouw e-mailadres gevraagd. Dit adres wordt zo lang bewaard als je abonnee bent van de digitale nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee jij je kunt afmelden. Hierna worden je gegevens definitief verwijderd.

De gegevens die je invult in het contactformulier worden alleen gebruikt voor het verwerken van je vraag of opmerking. Na deze verwerking worden de gegevens permanent verwijderd. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij binnen dit formulier verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Woonplaats
 • Leeftijd (optioneel)
 • E-mailadres

De gegevens die je invult in het formulier voor onze speciale ledenpagina worden gebruikt voor het verwerken van jouw aanvraag. Hierna bewaren wij deze gegevens zo lang jij als lid bij hsv Rooswijk staat ingeschreven. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij binnen dit formulier verwerken:

 • Voor en achternaam
 • E-mailadres
 • Team

Daarnaast verzamelen wij incidenteel gegevens via tijdelijke webformulieren. De gegevens die wij via deze formulieren verzamelen zijn afhankelijk van het doel van het webformulier. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor wij het webformulier hebben aangemaakt.

Als sportvereniging verwerken en bewaren wij de volgende gegevens van onze leden:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Op onze website vermelden wij bij elk team de namen en geboortedata van spelers uit het betreffende team. Als je hier geen toestemming voor wilt verlenen, kun je dit per e-mail aan ons doorgeven. Wanneer jij jouw lidmaatschap beƫindigd, bewaren wij jouw gegevens om administratieve redenen. Hier wordt vooraf toestemming voor gevraagd.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Rooswijk verwerkt persoonsgegevens wanneer zij hier een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Rooswijk bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Rooswijk verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan, neemt Rooswijk passende maatregelen.

Rechten van betrokkenen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het online contactformulier. Het is belangrijk dat jij je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies en meetapparatuur

Wij gebruiken alleen cookies voor het anoniem meten van het bezoekersgedrag van onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Met deze gegevens wordt de gebruiksvriendelijkheid van de website geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via met ons het online contactformulier.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als jij klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.oi.