Elk jaar bouwen wij samen met onze leden aan de verdere groei van onze vereniging. Als club streven we ernaar zo min mogelijk te vragen van onze leden. Toch ontkomen we daar niet aan. Daarom vragen wij alle leden tenminste twee keer per jaar te helpen bij een wedstrijd als scheidsrechter of via een kantinedienst. Jaarlijks kunnen leden hun voorkeur aangeven/wijzigen.  

Leden die staan ingedeeld om bij een wedstrijd aanwezig te zijn als scheidsrechter, vinden hun naam terug in het scheidsrechtersschema. Naast dit schema gelden enkele spelregels om te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt:

  • De coördinatoren communiceren dit schema binnen hun eigen team. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het tijdig herinneren van scheidsrechters aan hun scheidsbeurt bij de wedstrijden van het eigen team.
  • Ingedeelde scheidsrechters dienen ZELF voor vervanging te zorgen wanneer zij niet kunnen. Dit is in principe geen taak voor de coördinatoren en zeker niet voor Jelle of Jochem. Middels dit schema is het in de meeste gevallen lang van tevoren duidelijk wanneer je moet scheidsen dus je kunt dan tijdig op zoek gaan naar een vervanger.
  • Wanneer er geruild wordt qua scheidstrechterdienst dan dient dit te worden doorgegeven aan de coördinator van het eigen team, de coördinator van het spelende team EN het wedstrijdsecretariaat (kan natuurlijk heel makkelijk met één mail)
  • Wanneer er wedstrijdwijzigingen zijn, dan mailt Fabienne namens het wedstrijdsecretariaat de coach van het spelende team en de coördinator van het spelende team. De coördinator van het spelende team stelt vervolgens tijdig de scheids op de hoogte, deze verschuift namelijk gewoon mee. Wanneer de scheids onverhoopt niet kan dan dient deze ZELF een vervanger te regelen.
  • Voor de aspiranten en de pupillen is het volledige wedstrijdprogramma nog niet bekend. Voor deze teams zullen dus later nog scheidsrechters ingedeeld worden. Dit zullen vooral de jongere leden uit heren 2 en spelers uit heren 3 zijn. Zodra wij meer weten dan horen jullie van ons.
  • Mochten er ouders van jeugdleden zijn die het niet erg vinden om een extra wedstrijd te scheidsen bij hun eigen kind dan is dit zeer welkom. Laat dus even weten wanneer dit het geval is dan kunnen wij hier rekening mee houden.

Vragen? Neem contact op met Jelle Reinen of Jochem Niermeijer (beide spelers heren softbal 1). Mailen kan natuurlijk ook.