Het seizoen 2017 staat in het teken van het bouwen aan een succesvolle samenwerking met TC De Gieteling. En als de signalen en eerste berichten kloppen, dan zijn we goed op weg! De samenwerking met de tennis verloopt goed. Dat is vooral te danken aan de leden van beide verenigingen. Omdat we hopen dat de samenwerking op dezelfde voet wordt uitgebouwd, wil het bestuur haar leden andermaal attenderen op een afspraken die wij hebben gemaakt met de tennis.

  • Houd er rekening mee dat je geen spikes draagt in de kantine.
  • Laat de kleedkamers netjes achter als je klaar bent na de wedstrijd.
  • Om naar onze velden te lopen, maken wij gebruik van het hek aan de kant van het softbalveld. Houd deze deur op slot als er niemand bij de tennis aanwezig is. Elke coach van Rooswijk heeft een sleutel waarmee dit hek geopend kan worden. Spelers of toeschouwers die tijdens de wedstrijd gebruik willen maken van de kleedkamerfaciliteiten, kunnen voor de sleutel terecht bij het thuisspelende team.
  • Voor tennis is een ander soort concentratie nodig dan voor honk- of softbal. En daarnaast kan het zijn dat er niet alleen vriendschappelijk wordt getennist, maar dat er ook competitiewedstrijden aan de gang zijn. Ben je nabij de tennisvelden en wordt er getennist? Houd je dan rustig. 
  • Daarom willen wij jullie ook vragen om kinderen niet zonder begeleiding te laten spelen op het terrein van de tennis. Ben je als ouder in de buurt? Dan kunnen de kinderen spelen in het speeltuintje. Spelen op de tennisbanen is echter verboden, deze worden zorgvuldig onderhouden en zijn enkel te gebruiken door leden van TC de Gieteling. Ook voor kinderen geldt dat zij rekening moeten houden met de concentratie van de tennissers.